FLY CARVING DEVICE

FLY CARVING DEVICE

46°41'58.365"LAT....

46°41'58.365"LAT....

fly tweet

fly tweet

cloud tweets

cloud tweets

infrared drawing device

infrared drawing device

sonar drawing device

sonar drawing device

material removal device

material removal device

5twigs

5twigs

cloud piano

cloud piano

tele-present water

tele-present water

tele-present wind

tele-present wind

remote sonar drawing device

remote sonar drawing device

phototropic drawing device

phototropic drawing device

5 branches

5 branches

SPACEJUNK

SPACEJUNK

fly revolver

fly revolver

fly blimps

fly blimps

wind drawing device

wind drawing device

8 switches

8 switches

remote infrared drawing device

remote infrared drawing device

fly drawing device

fly drawing device

flyAI

flyAI

underwater

underwater

growth modeling device

growth modeling device

landscape #1

landscape #1

water surface

water surface

growth rendering device

growth rendering device

fly lights

fly lights